SARINGAN DIRI UNTUK VISA KEMASUKAN PPUM
Kategori : Pelawat

Nama Penuh*
 
Nombor Kad Pengenalan (Warganegara) / Passport (Bukan Warganegara)*
 
Nombor Telefon Bimbit*
 
Nama pesakit yang anda dilawati atau diiringi?
    

Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) tertakluk kepada prinsip perlindungan data peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai PDPA) berkuat kuasa 15 November 2013. Klik di sini untuk maklumat lanjut.